Remote I/O Nedir ?

REMOTE ve LOCAL I/O NEDİR ?

Remote I/O yani uzak giriş çıkış nedir ? Uzak giriş çıkış modülleri nedir ? Lokal giriş çıkışlar nedir ? Remote giriş-çıkışlar nerelerde nasıl kullanılır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Remote I/O Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

REMOTE I/O

Endüstriyel kontrol dünyasında, sık sık giriş/çıkış terimini kullanıyoruz. Başlıca bu yazımızda odak noktası Uzak giriş/çıkış olacak diğer bir adıyla Remote I/O, ancak aynı zamanda lokal giriş/çıkışlar hakkında da konuşacağız.

– Yerel Giriş/çıkış ve Uzak Giriş/çıkış terimleri kabaca nedir?

– Endüstriyel uygulamalarda Remote giriş/çıkışlar neden kullanılır ?

– Yerel PLC ve Uzak giriş/çıkış arasında bağlantı kurmak için neler kullanılır ? gibi sorulara yanıt arıyor olacağız.

Endüstriyel Dünyada Giriş/çıkış Neyi Kastediyor?

Endüstriyel dünyada, Giriş/çıkış, PLC gibi bir cihaza , bilgisayara veya bilgisayardan veri aktaran herhangi bir cihazı ifade eder.

Aslında burada Giriş/çıkış cihazlarından bahsederken Giriş/çıkış Modülleri olarak bahsedeceğiz.

Sensörler ve aktüatörler gibi Saha Cihazları, giriş/çıkış modüllerine bağlanır.

Sıvı akışı gibi bir proses değişkenini temsil eden sensör sinyali, bir Giriş/çıkış modülü tarafından dönüştürülür ve PLC belleğine aktarılır veya burada saklanır.

Aktüatör ise yine bir Çıkış giriş/çıkış modülünden bir çalıştırma sinyali alır.

Remote - uzak giriş çıkış nedir

Local I/O vs Remote I/O ;

Lokal olan giriş ve çıkışlar, aynı kabin içinde bulunan ve büyük olasılıkla PLC’ye bağlanan giriş-çıkış ek modüllerini ifade eder.

Uzak giriş-çıkışlar yada remote I/O ise  basitçe giriş-çıkış modülünün kontrol PLC’sinden fiziksel olarak uzakta bulunan uzak bir yerde olduğu anlamına gelir.

Uzak bir giriş-çıkış modülü direkt olarak plc’e bağlanmadığı için plc ile arasında haberleşme ile bağ kurmak durumundadır.Bu haberleşmeler başlıca ethernet , ethercat, profibus , profinet vb.dir.

Neden Uzak GİRİŞ/ÇIKIŞ Kullanıyoruz?

Saha cihazlarının yakınında bir PLC olması mümkün olmadığında,

Bazı endüstriyel uygulamalarda, zorlu ortam nedeniyle saha cihazlarının yakınında lokal giriş/çıkış Modülleri olan bir PLC olması mümkün değildir.

Uzun çok iletkenli kablo uzunluklarını ortadan kaldırmak istiyorsanız.

Uzak giriş/çıkış, çok iletkenli kablonun uzun uzunluklarını ortadan kaldırmak için giriş/çıkış modüllerini saha cihazlarına yakın yerleştirmek istediğinizde bir çözümdür.

Remote giriş/çıkış ile, uzak sensörlerden sinyaller alınabilir ve kontrol sinyalleri, kontrol vanalarına, motorlara ve diğer son aktüatörlere uzun mesafeler gönderilebilir.

Uzak giriş/çıkış İletim Protokolleri

Sinyaller, Ethernet ve Profibus gibi çeşitli iletim protokolleri kullanılarak bükülmüş çift teller ve fiber optikler gibi yüksek hızlı bir ortamda herhangi bir mesafeye gönderilebilir.

Özet ;

– Giriş/çıkış, verileri PLC’ye yada plc’den aktaran herhangi bir cihazı ifade eder

– Sensörler ve aktüatörler gibi saha cihazları giriş/çıkış modüllerine bağlanır.

– Lokal Giriş/çıkış, plc’e direkt olarak bağlanan giriş/çıkış modüllerini ifade eder

– Uzak bir giriş/çıkış modülü, kontrol PLC’sinden uzakta fiziksel olarak bulunur.

Uzak giriş/çıkışlar şu durumlarda kullanılır:

– Bazı endüstriyel uygulamalarda, zorlu ortam nedeniyle saha cihazlarının yakınında lokal Giriş / Çıkış Modülleri olan bir PLC olması mümkün değildir.

– Uzaktaki sensörlerden ve son aktüatörlerden sinyaller alınabilir

REMOTE I/O NEDİR SONUÇ :

Bugün Remote I/O Nedir adlı yazımı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizlere faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

LoadCell Nedir?

LOADCELL NEDİR ?

Loadcell nedir ? Loadcell nerelerde nasıl çalışır ? Loadcell nasıl kullanılır ? Loadcell çalışma prensibi ve türleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Loadcell Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

LOADCELL ÇALIŞMA PRENSİBİ

Pek çok insan, kilolarını kontrol etmek için tartıya çıkar.Çoğu insanın bilmediği şey, kilolarını bulmak için çok basit bir yük hücresi yani loadcell kullandığıdır.

Eski ölçekler, ölçeğin iki tarafını denemek ve dengelemek için ağırlıkları kullanırdı ancak günümüzde ağırlığı otomatik olarak ölçen yöntemlerimiz bulunmaktadır.

Bir loadcell hakkında bilmemiz gereken ilk şey, bahsettiğimiz şeyin tanımıdır.

Bir loadcell, büyüklüğü ölçülen kuvvetle doğru orantılı olarak bir elektrik sinyali oluşturmak için kullanılan bir dönüştürücüden oluşan bir kuvvet ölçerdir.

Loadcell’ler üzerine uygulanan yüke göre mv cinsinden çıkış vererek çok hassas ölçüm yaparlar.

Farklı LoadCell Türleri Nelerdir?

Bu sensörlerin dört yaygın türü vardır;

– Pnömatik

– Hidrolik

– Gerinim ölçer

– Kapasite

Pnömatik Loadcell ;

Pnömatik bir yük hücresinin nasıl çalıştığına bakarak başlayalım.

Pnömatik olduğu için hava basıncı üzerinden çalıştığı açıktır.

Bir pnömatik loadcell, ağırlığın ölçülecek bir platform yüzeyine tutturulmuş elastik bir diyaframdan oluşur.

 Sisteme hava basıncının akışını sınırlayacak bir hava regülatörü ve bir basınç göstergesi olacaktır.

Bu nedenle, bir nesne pnömatik bir yük hücresine yerleştirildiğinde, nesnenin ağırlığını dengelemek için basınçlı hava veya gaz kullanır. Ağırlığı dengelemek için gereken hava, nesnenin ne kadar ağır olacağını belirleyecektir.

Basınç göstergesi, hava basıncı okumasını bir elektrik sinyaline dönüştürebilir.

Hidrolik Loadcell ;

Hidrolik kelimesi, bu sensörün su veya yağ olsun, sıvı kullanarak çalışacağını bize bildirmektedir.

Bu yük hücreleri pnömatik yük hücrelerine benzer ancak hava yerine basınçlı sıvıyı kullanırlar.

Hidrolik loadcell şunlardan oluşur:

– Elastik bir diyafram

– Diyaframın üstünde bir yükleme platformuna sahip bir piston

– Pistonun içinde olacak yağ veya su

– Burdon tüpü basınç göstergesi

Yükleme platformuna bir yük yerleştirildiğinde piston, içinde bulunan sıvıya basınç uygular.

Sıvının basınç artışı, uygulanan kuvvet veya ağırlık ile orantılıdır.

Basıncı kalibre ettikten sonra, hidrolik yük hücresine uygulanan kuvveti veya ağırlığı doğru bir şekilde ölçebilirsiniz.

Basıncı kalibre ettikten sonra, hidrolik yük hücresine uygulanan kuvveti veya ağırlığı doğru bir şekilde ölçebilirsiniz.

Basınç okuması bir analog gösterge olarak okunabilir veya bir basınç sensöründen bir elektrik sinyaline dönüştürülebilir.

Gerinim Ölçer Loadcell ;

Tartışacağımız bir sonraki loadcell türü, gerinim ölçerdir.

Bu, loadcell için en popüler olan ve en çok kullanılan türdür.

Bir gerinim ölçer loadcell, yük altındayken gerilim üretir aslında elektrik direnci üzerinden çalışan ve değişen bir dönüştürücüdür.

Elektrik direnci, hücreye yerleştirilen baskı veya zorlanma ile orantılıdır, bu da doğru bir ölçümü ve kalibre etmeyi kolaylaştırır. Gerinim ölçerin elektrik direnci doğrusaldır, bu nedenle bir kuvvete ve ardından gerekirse bir ağırlığa dönüştürülebilir.

Bir gerinim ölçer yük hücresi, bir “Wheatstone” köprüsü konfigürasyonunda 4 gerinim ölçerden oluşur.

Wheatstone köprüsü, bir köprü devresinin iki ayağını dengeleyerek bilinmeyen elektrik direncini ölçen bir elektrik devresidir; bacaklardan biri bilinmeyen bileşeni içerir.

“Wheatstone köprüsü” devresi inanılmaz derecede hassas ölçümler sağlar.

loadcell nedir

Kapasitif LoadCell ;

Kapasitif loadcell’ler, bir sistemin bir yükü depolama yeteneği olan kapasitans prensibine göre çalışır.

Loadcell, birbirine paralel iki düz plakadan oluşur.

Plakalara uygulanan bir akım olacak ve yük sabit olduğunda plakalar arasında depolanacaktır.

Depolanan yük miktarı, kapasitans, plakalar arasındaki boşluğun ne kadar büyük olduğuna bağlıdır.

Plakaya bir yük yerleştirildiğinde boşluk küçülerek kapasitansta bir ağırlık olarak hesaplanabilecek bir değişiklik bize verir.Burada loadcell birbirine paralel iki düz plakadan oluşur.

Plakalara uygulanan bir akım olacaktır ve yük sabit olduğunda plakalar arasında depolanacaktır.

Depolanan yük miktarı, kapasitans, plakalar arasındaki boşluğun ne kadar büyük olduğuna bağlıdır.

Plakaya bir yük yerleştirildiğinde boşluk küçülerek kapasitansta bir ağırlık olarak hesaplanabilecek bir değişiklik bize verecektir ki biz bunu kullanarak ağırlığı anlama ve hesaplama işlemlerini yapabiliriz.

LOADCELL NEDİR SONUÇ :

Bugün Loadcell Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Aktüatör Nedir ?

AKTÜATÖR NEDİR ?

Aktüatör nedir ? Aktüatör nerelerde ve nasıl çalışır ? Aktüatör nerelerde kullanılır ? Aktüatörün görevi nedir ve sektörel anlamda nasıl kullanılır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Aktüatör Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

AKTÜATÖR

Aktüatör, bir şeyi hareket ettiren veya çalıştıran bir cihazdır.

Aktüatöre bir enerji uygulanır ve aktüatör bunu bir şeyi hareket ettirmek için kullanır.

Bugün aktüatörlerden bahsedeceğiz.

Evde ya da işte bir aktüatör kullanmadığınız ya da karşılaşmadığınız bir gün muhtemelen yoktur.

 Çok basit bir ifadeyle, bir aktüatör, bir şeyi hareket ettiren veya çalıştıran bir cihazdır.

Her birimiz her gün en az bir aktüatörden yararlanıyoruz. Bazı aktüatör örneklerine bakalım.

Market Kapısı : Markete gittiğimizde kapı bizim için otomatik olarak açılıyor. Bir aktüatör kapıyı açar.

Araba Koltuğu : Arabamızla uzaklaşmadan önce araba koltuğunu otomatik olarak bir buton veya mandal ile  ileri veya geri hareket ettirebiliriz. Bir aktüatör, koltuğu hareket ettirir.

Aktüatör Tipleri

Doğrusal Aktüatör;

Bir aktüatör, doğrusal olarak da adlandırılan düz bir çizgide bir şeyi hareket ettirebilir.

Döner Aktüatör;

Ayrıca, bir aktüatör, döner olarak da adlandırılan dairesel bir hareketle bir şeyi hareket ettirebilir.

Bir Aktüatörün Hareket Etmesini Sağlayan Nedir?

Bir aktüatörün hareketinden bahsettik, ancak onu nasıl veya neyin hareket ettirdiğini tartışmadık. Aktüatörler bir enerji kaynağı alır ve onu bir şeyi hareket ettirmek için kullanır.

Başka bir deyişle, aktüatör bir enerji kaynağını fiziksel-mekanik bir harekete dönüştürür.

Döner aktüatöre bağlı olan Volan döndürülerek bir kelebek vana çalıştırılır.

Endüstriyel uygulamalarda El Çarkı, döner aktüatörü çalıştırabilen üç tipik enerji kaynağından biri ile değiştirilebilir:

– Elektrikli aktüatörler, çalışmak için bir çeşit elektrik enerjisi kullanır.

– Hidrolik aktüatörler, enerji kaynağı olarak çeşitli sıvılar kullanır.

– Pnömatik aktüatörler basınçlı hava ile çalıştırılır.

Aktüatör Tipleri;

Sektördeki tipik aktüatör türleri şunları içerir:

– Elektrik Motorları

– Hidrolik motorlar

– Pnömatik Kontrol Vanaları ; 4-20 mA Pnömatik Aktüatör

Tipik bir Pnömatik Aktüatöre çalışırken ,

PLC analog çıkış kartı, vanayı tamamen açıktan tamamen kapalıya taşımak için 4-20 mA akım üretir.

 4-20 mA akım, aktüatörü çalıştırmak için enerji kaynağı olan pnömatik basınca dönüştürülecektir.

Özetle ;

– Aktüatör, bir şeyi hareket ettiren veya çalıştıran bir cihazdır.

– Aktüatör, bir şeyi doğrusal olarak adlandırılan düz bir çizgide veya döner olarak adlandırılan dairesel bir hareketle hareket ettirebilir.

– Bir Aktüatör bir enerji kaynağı alır ve onu bir şeyi hareket ettirmek için kullanır.

 Diğer bir deyişle, enerji kaynağını fiziksel-mekanik harekete dönüştürür.

Bu enerji kaynağı 3 farklı biçimde olabilir:

– Pnömatik , Elektrik , Hidrolik

Sektördeki tipik aktüatörler şunları içerir:

– Pnömatik Kontrol Vanası , Elektrik motoru , Hidrolik motor

AKTÜATÖR NEDİR SONUÇ :

Bugün Aktüatör Nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umarım sizler adına faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Nedir?

UPS NEDİR ?

UPS Nedir ? UPS nerelerde nasıl kullanılır ? UPS’in anlamı nedir ? UPS çalışma prensibi ve içeriği nedir ? Kesintisiz güç kaynağı nasıl kullanılır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız UPS Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı)

Kesintisiz Güç Kaynağı, birincil güç kaynağında bir kayıp veya önemli bir azalma olduğunda bilgisayarları ve ekipmanı güvende tutmak için kullanılan bir cihazdır.

Bunu başarmak için UPS, mevcut güçte bir kayıp veya azalma tespit ettiğinde devreye giren içerisinde birkaç akü barındırır.

Bu durum tespit edildiğinde, kontrol akülere aktarılır ve bir inverter aracılığıyla akülerin DC voltajı cihazlar için AC’ye dönüştürülür.

Gerçekte, UPS tarafından canlı tutulan bilgisayar sistemleri ve ekipmanı olmak zorunda değildir.

Kullanım alanı akvaryumdan ayak masaj cihazlarına kadar her alanda her şey olabilir.

Sadece basit elektrik kesintilerinden, ışıkların kapanmasından, televizyonun kapanmasından, her şeyden bahsetmiyoruz, ancak bazen ani bir düşüşün cihazlarımızın anlık olarak kapanmasını veya elektrik kesintisi olarak bilinen bir şeyi garantileyebileceği ani güç artışları yaşayabiliriz.

Bu, istemeden veya kasıtlı olarak bir voltaj düşüşünün olduğu yerdir.

Bazen acil bir durumda, kasıtlı olarak neden olunan bir yük azalması söz konusudur.

ups  kesintisiz güç kaynağı nedir

Kesintisiz Güç Kaynağı ile, güçteki azalmayı telafi etmek için tüm sistemlerimiz normal şekilde çalışabilir. UPS’in bir sistemi sürdürebileceği süre değişebilir, ancak sorunun çözülmesine veya en azından sistemlerin kontrollü bir şekilde kapatılmasına olanak tanır.

En basit UPS bile bir dizi parçadan oluşur. Temel bir UPS sisteminde bulabileceğiniz standart parçalara bakacağız.

Bir UPS Sisteminin Standart Parçaları

Bir UPS, bir sisteme güç sağlamak için akü kullanan bir sistem olduğundan, enerjinin tehlikeye girmesi durumunda; elbette pillerimiz ve şarj cihazımız bulunmaktadır.

Aküler DC akım kullandığından ve gelen kaynağımız AC akım olduğundan, bir invertör kullanarak DC’yi AC’ye dönüştürmemiz gerekir.

Son olarak, gelen AC kaynağı ile pil gücü arasında geçiş yapmanın bir yoluna ihtiyacımız var.

Bunun için “transfer anahtarı” denen bir şey kullanıyoruz.

Kabaca UPS Sistemi içeriği ;

– Piller

– Şarj Donanımı

– Çevirici

– Transfer şalteridir.

Bir UPS, ikinci seviye aşırı gerilim koruması sağlar, ancak bir miktar koruma sağlasa da, UPS’in ve ekli ekipmanın ömrünü uzatmak için genellikle yeterli bir Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD) ile birlikte kullanılmalıdır.

 Şimdi, farklı Kesintisiz Güç Kaynakları türleri ve bunların tipik işlevlerinin neler olduğu hakkında her şeyi öğreneceğiz.

Farklı Kesintisiz Güç Kaynakları Türleri

Standby (Offline) UPS

İlk olarak ve daha küçük sistemlerde en yaygın olanı Bekleme veya Çevrimdışı UPS’dir. Standby UPS, devreye girme zamanını bekler ve bir elektrik kesintisi olduğunda kontrolü ele alır.

Standby UPS, piyasadaki en uygun maliyetli UPS olma eğilimindedir.

Hat Etkileşimli UPS

Sırada, Line-Interactive UPS’imiz var.Bu tür Kesintisiz Güç Kaynağını küçük işletme altyapısında bulacaksınız.

Standby UPS’ye çok benzer, ancak voltajı otomatik olarak düzenleme özelliğine sahiptir. Bu, gelen beslemeyi izlediği ve voltajın biraz düşük olduğunu veya bir yükselmenin çok yükseğe çıkmasına neden olduğunu tespit ederse yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Cihazlarımıza çıkışı sabit hale getirmek için bu şekilde güç ekleyebilir veya çıkarabilir.

Bu tür bir UPS, daha önce bahsettiğimiz elektrik kesintisi durumu veya ani güç yükselmeleri veya dalgalanmaları için özellikle yararlıdır.

Çevrimiçi Çift Dönüşümlü UPS

Bu tür bir UPS, birincil güç kaynağı gelen besleme değil, akü gücü olduğu için verimlidir. Bu nedenle, bir elektrik kesintisi yaşadığımızda, kapatılacak bir transfer anahtarı yoktur, yani diğer UPS türleriyle alabileceğiniz anahtarlama zamanı yoktur.

Gelen besleme AÇIK olduğunda, piller basitçe şarj olur.AC gelen beslemeyi DC’ye dönüştürdüğü ve ardından inverter bunu çıkış için tekrar AC’ye dönüştürdüğü için “çift dönüştürme” olarak adlandırılır.

Genel olarak, yükün şebeke beslemesindeki düzensizliklerden çok daha yüksek derecede izole edilmesini sağlar.

Bunlar, mevcut en yaygın UPS türleridir.

UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) NEDİR SONUÇ :

Bugün UPS nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Elektrik Panosu Temelleri

ELEKTRİK PANO BİLEŞENLERİ ve TEMELİ

Elektrik panosu temelleri nedir ? Elektrik panosu bileşenleri nedir ? Elektrik panosunda başlıca neler bulunur ? Elektrik panosu basitçe nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Elektrik Panosu Temelleri adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

ELEKTRİK PANOSU

Tipik olarak hangi cihazları ve ekipmanları kullandığımız, cihazların nasıl kablolanacağı, kontrol panelini ve kabini normal bir sıcaklık aralığında nasıl tutacağımız gibi elektrik kontrol panellerinin temelleri hakkında birçok soru alıyoruz.

Bu soruların bazılarını yanıtlamak için, bir kontrol panelinin temel bileşenlerinin neler olduğunu, nasıl kablolandıklarını ve işlevi görmeniz için ortağımızın atölyelerinden birine gidip gerçek bir elektrik kontrol panelini gözden geçiren yazımızı sizlerle paylaşıyoruz. İnceleyeceğimiz kontrol paneli, atık suyu temiz suya çeviren bir sistem için kullanılmaktadır. Atık su örneği, banyodan veya tuvaletten çıkan su olabilir.

Bu kontrol paneli, bu atık suyu temizleyen ve içme suyuna çeviren sistemi kontrol ediyor olduğunu varsayalım.

Ne kadar çok ekipman ve cihaza sahip olursanız, ihtiyacınız olan kontrol kabini o kadar büyük olur.

Panel üzerinde bulunan anahtarlar , butonlar panelin ön tarafında PLC giriş ve çıkışlarına bağlı olarak bulunmaktadır.

Buzzer

Panel üzerinde sahip olduğumuz ilk anahtar ya da ekipmanlardan birisi de Buzzer’dır.

Bu, sistemde aktif bir alarm olduğunda kullandığınız ve bastığınız düğmedir.Sistemde aktif bir alarm olduğunda, teknisyen, mühendis veya fabrikada sorumlu kişi, alarmı kabul etmek ve zili susturmak için bu düğmeye basar.

Bu nedenle, buna genellikle onay düğmesi de diyoruz.

Ama sorabilirsiniz, bunu neden yapıyoruz?

Alarmı kabul ederek neden bu düğmeye basmalı ve zili susturmalıyız? Öncelikle, bariz olanı belirtmek için, aktif bir alarm olduğunda bu düğmeye basarak, yalnızca zil sesini kapatabilirsiniz.

Cevap basit, çünkü sorunu çözmeye çalışırken kulaklarınızda o sinir bozucu, yüksek sesli zil sesini istemezsiniz.

Bu nedenle, sistemde aktif bir alarm olduğunda ve bu çılgın yüksek ses çıkardığında, mühendis veya teknisyen bu düğmeye basarak zili susturabilir ve bunu yaparken de alarmın farkında olduklarını kabul ederler.

Elektrik panosu

Acil Stop Butonu

Adından da anlaşılacağı gibi, acil bir durumda tüm sistemi kapatmak için bu anahtarı kullanırsınız ve bunu yaparak sisteme veya etrafındaki insanlara zarar gelmesini önleyebilirsiniz.

Acil Durdurma cihazları, yararlı olmak için her zaman insanların çalıştığı yere yakındır, ancak istenmeyen kullanımları önlemek için etrafında bazen birtakım donanımsal korumalar bulunabilir. Neden? Çünkü birisi istemeden bu düğmeye basarsa tüm sistem tamamen kapanacaktır.

Acil durum anahtarı neden normalde kapalı kontaktır?

Şimdi, bu Acil Durdurmayı neden normalde kapalı bir anahtar olarak kullandığımızı merak edebilirsiniz.

Diyelim ki bunun yerine normalde açık bir anahtarınız var. Bu, anahtarın normal durumda açık olduğu ve basıldığında kapanacağı anlamına gelir, değil mi? Şimdi, diyelim ki sizin farkında değilsiniz, kontağın alt kısmına bağlı bir telin bağlantısı kesildi ve siz farkında değilsiniz.

Şimdi, acil bir durum olduğunda ne olur? Acil bir durum olduğunda, bu Acil Durdurma anahtarına basarsınız, ANCAK anahtar çalışmaz. Kendini asla böyle bir duruma sokmak istemezsiniz.

Çünkü bu durum çok gecikme yaşatabilir ve aynı zamanda çok tehlikelidir.

Acil durum anahtarı kilit modu

Burada sahip olduğumuz Acil Durdurma, basıldığında kilit moduna geçer.

Şimdi anahtarın kilidini açıp tekrar normal moda döndürmek için onu çevirebiliriz ve anahtar tekrar normal moda geri dönecektir.

Panel üzerinde ki anahtarlar PLC’ye nasıl bağlanır ?

Pano üzerindeki anahtarın PLC girişine kadar bağlandığını görürsünüz.

Bunu herhangi bir plc olarak düşünelim. Genel olarak mavi kablolar dijital giriş ve çıkış sinyalleridir; beyaz kablolar analog girişler ve çıkış sinyalleridir.

Bu kablolar sahadaki sensörler ve aktüatörlerden gelmekte ve PLC’ye bağlanmaktadır.

Kapı üzerinde bulunan Acil Durdurma, PLC girişine sadece açma ve kapama sinyali gönderdiği için PLC dijital giriş kartına bağlıdır.

Bağlantı şeması

Şimdi, Acil Durdurmayı PLC’de hangi girişe bağlamanız gerektiğini nasıl bilmeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz.Bu bağlantı elektrik şemasına göre yapılır. Daha sonraki bir makalede, kablo bağlantı şemasının ayrıntılarına gireceğiz ve size kontrol paneli kablolarını okumanın ve gerçekleştirmenin ne kadar basit olduğunu göstereceğiz.

Elektrik Panosu Bileşenlerine Genel Bakış  ;

Şimdi size bu panel için sahip olduğumuz tüm önemli bileşenlere genel bir bakış sunalım ve ayrıca nasıl bağlandıklarını da görelim.

CPU

Bir PLC için sahip olduğumuz ilk modül bir CPU’dur.Bu CPU’nun birkaç LED göstergesi, birkaç Ethernet portu ve ayrıca bir grup DIP anahtarı vardır.

Giriş ve çıkış kartları

Burada sahip olduğunuz PLC, bir CPU ile birlikte PLC donanımını oluşturan birkaç giriş ve çıkış kartı içeren bir birimdir.

PLC kablolama

Bu teller, kanal boyunca tüm yol boyunca gelir ve ardından panelin içindeki terminallere bağlanır.

Böylece tellerin bir ucu PLC kartlarına, diğer ucu terminallere bağlanır. Şimdi daha sonra bu kontrol panelini sahaya veya fabrikaya kurduğumuzda sensörler terminallerin diğer ucuna bağlayarak işlemlerinize devam edersiniz.

Ethernet ;

Ethernet anahtarı, İletişim Arayüz Birimi veya CIU dediğimiz başka cihazlara bağlanır. Bu arayüz üniteleri sahada kurulu pompalara bağlanır ve PLC pompaları bu şekilde kontrol edebilir.

Ya da ethernet switchleri ile birden fazla cihaz hub’lar üzerinden birbiri ile iletişim kurabilir.

Güç kaynakları

Kontrol panelinde güç kaynağımız her zaman bulunacaktır.

220VAC enerjiyi 24VDC’ye çevirerek dc ile beslenen cihazların beslemesini yapabiliriz ve burada güç kaynağı anlamında en önemli hususlardan biriside bu güç kaynaklarının çıkış akımlarıdır.

PLC güç kaynaklarını nasıl boyutlandırırız?

Güç kaynaklarını genellikle ihtiyaç duyduğumuz akım çıkışı miktarına göre boyutlandırırız. Örneğin 1 Amp, 3 Amp, 5 Amp, 10 Amp ve 20 Amp çıkış akımına sahip güç kaynaklarımız var. Elimizde ne kadar çok cihaz olursa, o kadar çok akıma ihtiyacımız var ve güç kaynağı da o kadar büyümektedir.

ELEKTRİK PANOSU TEMELLERİ SONUÇ :

Bugün Elektrik Panosu Temelleri adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyoruz sizlere faydalı olacaktır.

İyi Çalışmalar

Plc Haberleşmesi Nedir ?

PLC HABERLEŞME NEDİR ve NASIL KULLANILIR ?

Plc haberleşmesi nedir? Plc haberleşmesi nerelerde ve nasıl kullanılır ? Plc haberleşme çeşitleri nedir ? Plc haberleşme protokolleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Plc Haberleşmesi Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PLC HABERLEŞMESİ

PLC haberleşmesi, onlarca yıl önce denetleyicilerin yani plcnin başlangıcından bu yana yıllar içinde büyüdü ve değişti.

Endüstriyel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler PLC haberleşme sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır.

PLC’lerin bir dizi farklı cihazla iletişim kurması gerekir.

Birincisi, uzaktan kumanda gibi PLC’nin bir parçası olan cihazlar bulunmaktadır.

Bir tür operatörle haberleşme sağlamamız gerekmektedir ve bu internet bağlantısı,seri haberleşme gibi arayüzlerle mümkündür sıklıkla gereklidir.

Tüm bu iletişimler iki şeyi gerektirir:

• kablolama ve bağlantı bileşenleri olan fiziksel bir bağlantı veya katman

• her cihazın, içindeki bitlerin ve baytların ne olduğunu anlamasını sağlayan ortak dil olan paylaşılan bir protokol

Başlangıçta, PLC iletişimleri tipik olarak tescillidir ve her tedarikçinin kendi bağlantıları vardır ve bu durum tek bir tedarikçinin ürünleri arasındaki haberleşmeyi çok daha basit hale getirmiştir.

Fiziksel Katman hem Mekanik hem de Elektrikseldir.

Çoğu zaman fiziksel katman, kablo, konektörler, ağ arabirim kartları gibi fiziksel ortamla karıştırılır.

Fiziksel katman, Açık Sistemler Ara Bağlantısı (OSI) iletişimlerinde üst veri bağlantı katmanının nasıl bağlanacağını tanımlar.Bunlar temelde şematik ve teknik özelliklere sahip donanım gereksinimleridir.

Fiziksel katman, yalnızca bit hızları, aktarım gibi öğeleri tanımlamaz. Elektrik, ışık veya radyo sinyalleri ve asenkron seri iletişimde akış kontrolü, aynı zamanda kablo türlerini ve şeklini tanımlar.

Fiziksel katmanın donanım gereksinimleri tanımlandıktan sonra, farklı fiziksel katmanlarda yer alabilen bazı protokol örnekleri ise;

• RS-232 noktadan noktaya

• Bir RS-422/485 çoklu bağlantıda birden fazla cihazı bağlayan motor sürücüleri protokolü

• Paralel arayüz üzerinden yazıcı protokolü

• Bir tesise veya kontrol ağına bağlantı için Ethernet

• Evrensel Seri Veri Yolu (USB)

• Kablosuz bir mikrofona bağlantı için Bluetooth

Fiziksel ortam ve bağlantılar, seçilen fiziksel katman türünden etkilenir.

plc haberleşmesi

Bir protokol, ağa bağlı cihazlar arasındaki iletişim için bir dizi kuraldır. Endüstriyel arenada kullanılan bazı yaygın protokoller şunları içerir:

Modbus RTU

EtherNet/IP

Ethernet TCP/IP

Modbus TCP/IP

Profinet

Belki de en yaygın endüstriyel seri iletişim protokolü, Modicon tarafından geliştirilen ve genellikle üzerinde çalışan Modbus seri haberleşme protokolüdür.

Bu ve diğer popüler seri protokoller, çok çeşitli tedarikçiler tarafından desteklenir.

Ancak performans sınırlıdır, bu da seri protokolleri yüksek hızlı ve diğerleri için kötü bir seçim haline getirir.

Performans ve diğer avantajlar nedeniyle Ethernet, birçok fiziksel katman için baskın standart olarak ortaya çıkmıştır.

EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP/IP ve Profinet gibi endüstriyel protokolleri seri protokollerin aksine, çoklu Ethernet protokoller aynı Ethernet fiziksel katmanında çalışabilir.

Ethernet kullanarak, PLC’ler, HMI’lar, giriş çıkışlar ve valf grupları gibi çeşitli cihazları birbirine bağlamak çok zor değildir.

Ethernet’in çok yüksek hızı nedeniyle, aynı kablo üzerindeki birkaç farklı cihazla konuşurken iletişim hızlı kalır.

Ethernet haberleşmesi çoklu protokolleri destekler.

Günümüzün fiziksel, kablolu katmanı, çoğu kontrol sistemi iletişimi için Ethernet’e taşınmaktadır.

Kablolama, konektörler ve yönetilen veya yönetilmeyen anahtarlar artık standarttır.

Çoğu kullanıcının yalnızca fiziksel Ethernet katmanıyla etkileşime girmesi, kabloları takması ve protokollerin endişelenmesine izin vermesi gerekir.

EtherNet/IP gibi popüler protokoller ve ortak bir ağ altyapısı, tutarlı veri ve iletişim sağlar.

Endüstriyel otomasyonda Ethernet iletişiminin yaygınlığı, daha da standartlaştırılmış iletişim protokolleriyle sonuçlanabilir.

Ancak şimdilik, sisteminiz basitse, özel bir protokol en iyi çözüm olabilir.

Gereksinimler arttığında hız, bağlantı veya genişleme açısından, bir Ethernet protokolü kullanmak iyi bir yol olabilir.

Ethernet Temelleri

Ethernet ilk olarak 1970’lerde bir araştırma ortamında tasarlandı ve devreye alındı ve kısa bir süre sonra 1980’lerin başında IEEE 802.3 altında standartlaştırıldı.

 Bu, hızlı bir şekilde ofis ortamlarında, genellikle ağ iş bilgisayarlarının ticari olarak benimsenmesine yol açtı.

Bu endüstriyel ortamlarda Ethernet kullanımı, bu bölümün odak noktası olacaktır.

Günümüzde endüstriyel tesisler, bilgisayarları, programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC’ler), uzak I / O, insan makine arayüzlerini bağlamak için yaygın olarak Ethernet kullanıyor.

Üstel hız iyileştirmeleri, Ethernet’in evriminin önemli bir bileşeni olmuştur.

Şu anda Ethernet’in üç sürümü vardır:

10BaseT, 100BaseTX (Hızlı Ethernet olarak da bilinir) ve 1000BaseT (Gigabit Ethernet olarak da bilinir, çünkü Ethernet çerçevelerini bir hızda iletir).

 Bu versiyonlar arasında bazı detaylar farklılık gösterse de, en önemli farklar hız ve maliyettir, maliyet artar hız ile birlikte.

Tüketici donanımı ve bilgisayarlar tipik olarak Gigabit hızlarında çalışırken, çoğu modern endüstriyel Ethernet kurulumu ve bileşenler Hızlı Ethernet kullanır.

PLC HABERLEŞMESİ NEDİR SONUÇ :

Bugün Plc Haberleşmesi Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Plc Nasıl Seçilir ?

PLC NASIL SEÇİLİR ?

Plc seçimi nasıl yapılır ? Plc seçiminde nelere dikkat edilmelidir ? Plc nedir ve nerelerde kullanılır ? Plc seçimindeki en önemli faktörler nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Plc Nasıl Seçilir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PLC SEÇİMİ

Uygulamanız için en etkili denetleyiciyi seçmek bir dizi faktöre bağlıdır.

Öncelikle sisteminizin yenimi kuruluyor olduğunu yoksa mevcutta bir sistem mi var olduğunu belirleyin.

Sisteminiz sıfırdan mı kurulmalı veya kurulmuş halihazırda mevcut ürünler var mı?

Sisteminizin geri kalanının bileşenleri sizin yeni seçeceğiniz ürün grupları ile uyumlu olmalıdır.

Seçeceğiniz ürün gruplarının diğer donanımlar ile uyumlu olduğu zaman yani mevcut ürünlerinizin araştırdığınız yeni ürünlerle uyumlu olması demek hem zaman hemde para kazancı olarak size geri döner.

Bu yüzden var olan sisteminizdeki materyalleri de kontrol edin.

Uygulamanızı etkileyecek çevresel sorunlara dikkat edin.

Bunlar tesisinize ait olan sıcaklık,toz,titreşimler vb. genel olarak standart ama etkin faktörlerdir.Bazı ortamlar denetleyicinin çalışmasını fazlasıyla etkileyebilir. Örneğin tipik bir plcde 0-55 santigrat çalışma sıcaklığıdır.

Tesisiniz bunun dışında aşırı çevre içeriyorsa bunları karşılayacak ürünleri araştırmanız gerekir.

omron plc programlama

Sisteminizin kaç ayrı cihaza sahip olacağını belirleyin.

Yine beslemeler adına AC,DC vb. hangi beslemeler  gerekli ise bunlara da en başta göz atmalısınız.

Kullandığınız cihazların sayısı ve türü ile giriş/çıkış miktarı doğrudan bağlantılıdır.

Bu yüzden giriş çıkış sayısı gereksinimlerinize göre plc ve modülleri seçmelisiniz.Burada kritik konu aslında bir cpu’ya bağlanabilir giriş çıkış modül sayısı ile alakalıdır.Eğerki bir cpu’ya örneğin 10 modül takılabiliyorsa maksimum , ve sizin 11 modüle ihtiyacınız var ise işte burada uygun cpu’yu bulmak durumu devreye girmektedir.

Sisteminizin herhangi bir özel özellik gerektirip gerektirmeyeceğini belirleyin.

Uygulamanız yüksek hızlı sayma komutları , pozisyonlama gibi komutları gerektirecek mi?

Ya da RTC gibi zaman saatleri kullanılacak mı ?

Bir CPU’da veya standart giriş çıkış modüllerinde genel olarak aslında tüm komutlar mevcuttur.

Ancak donanımsal olarak özellikler konusu her cpu’da mevcut değildir.İşte bu sebeple uygulamanızda kullanacağınız donanımlara göre yeterli bir cpu seçmelisiniz.

Burada örneğin enkoderinizin çok yüksek hızla saydığını ve yüksek pals ürettiğini düşünün.

Tam olarak burada plc girişlerinizinde bu hızları yakalayabiliyor olması gerekmektedir.

Ne kadar bellek sisteminiz için yeterlidir.

Sisteminizde kaç cihaz olacak  ve programınız ne kadar büyük olacak ya da ne kadar hafızada yer kaplayacak .

Ne kadar hızlı bir tarama süresine ihtiyacınız var?

Veri belleği, dinamik veri işleme ve depolama için gerekli bellektir.

Örneğin, counter ve timer komutları tipik olarak ayar noktalarını, mevcut değerleri ve diğerlerini saklamak için veri hafızasını kullanır.

Program hafızası, program hafızası için gerekli hafıza miktarıdır.

Program komutları belirli bir miktarda program belleği gerektirir.

Bazı CPU’lar mantıksal mantıkta daha hızlıdır ancak veri işleme talimatlarıyla daha yavaştır.

PID gibi özel işlevler gerekiyorsa, seçtiğiniz CPU bu işlevlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilir.

Hepsini kontrol edip hesaplamak gerekir.

Giriş çıkışların nerede bulunacağını belirleyin.

Sisteminiz, yalnızca lokal giriş çıkış mı yoksa hem yerel hem de uzak giriş çıkışlara sahip  olup olmadığını belirleyin.

Alt sistemlere uzun süre ihtiyaç duyulacaksa CPU’ya olan mesafelerde, ana cpu’yu destekleyen bir plc’ye daha ihtiyacınız olacak.

Desteklenen mesafeler ve hızlar sizin için yeterli olmalıdır.

Seri ve Ethernet tabanlı  giriş çıkış donanımı için çoğu sistemde tipik seçenekler mevcuttur.

Gerekli fiziksel konumların sayısını ve özel olup olmadığını  girmeniz gerekir.

Haberleşme gereksinimlerinizi belirleyin: Sisteminiz diğer ağlarla, sistemlerle veya saha cihazlarıyla iletişim kuruyor mu ve bu iletişim yapısı nedir ya da hangi protokollerle haberleşme gerçekleşiyor ?

Haberleşme bağlantı noktaları  her zaman bir plc’ye dahil değildir.

Sistem haberleşme gereksinimlerinizi bilmek size yardımcı olacaktır.

Haberleşme gereksinimlerinizi destekleyen bir CPU seçin ki gerekirse ek iletişim modüllerinin herhangi birini yada tümünü kontrol etmek gerekebilir.

Son olarak programlama gereksinimlerinizi belirleyin.

Uygulamanız yalnızca standart programlama komutlarını mı gerektirir veya özel komutlarımı gerektirir?

Bazı plcler her şeyi desteklemeyebilir.

Örneğin, yerleşik PID işlevlerinin kullanımı, kapalı döngü işlem kontrolü gerçekleştirmek için kendi kodunuzu yazmak gibi seçimlerin yapılması gerekir.

PLC NASIL SEÇİLİR SONUÇ :

Bugün Plc Nasıl Seçilir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Ladder Diyagram Nedir ?

LADDER DİYAGRAM MANTIĞI NEDİR ?

Ladder diyagram nedir? Plclerde ladder diyagram nasıl kullanılır ? Tarama zamanı ve önemi nedir? Ladder diyagram temelleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Ladder Diyagram Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PLC LADDER DİYAGRAM

CPU, programı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sıralı bir sırada yorumlayacaktır.

Soldan sağa her basamağı veya alt basamağı yürütecektir.

Ladder diyagram mantığındaki bobinler ve kontakların gerçek aygıtlar değil bellek temsilleri olduğunu unutmayın.

CPU programın sonuna geldiğinde programın başlangıcına geri dönecek ve her şeyi yeniden çalıştıracaktır.

Bu işlem, CPU’ya güç verildiği ve CPU’nun run’da olduğu sürece devam edecektir.

CPU’nun başa dönmesi için geçen süre, tarama süresi olarak bilinir.

Tarama süresi aslında yazılımların alt kısmında bulunan Scan Time’ı ifade eder bize.

Tarama süresi, programın 1 tam tur döngüsünü , yani cpunun en baştan sona kadar programı işletip tekrar başa dönme süresini içerir.

CPU’nun çıkışları güncellemesi ve girişleri okuması ve zamanlamanın kritik olduğu uygulamalar için önemli olabilir.

Gerekirse tarama süresini azaltmaya yardımcı olmak için özel amaçlı giriş-çıkış modülleri kullanılabilir.

Yine burada interruptlar dediğimiz özel komutlar ile program döngüsünde kritik olabilecek zaman dilimleri ayarlanabilir.

Fonksiyonel programcılık ile de döngü yani tarama süresi kısaltılabilir.

PLC’ler, ladder diyagram mantığına sahip fonksiyonları içerir.

Ki burada belli başlı birkaç fonksiyon diyebileceğimiz konulara göz atalım.

Zamanlama: Zamanlayıcı komutları, gecikmeli olaylara izin vermek için kullanılabilir.Burada gecikmeli ifadesi aslında bir komutun ne kadar zaman sonra aktif olacağı ya da ne kadar aktif olup ne kadar zaman sonra disaktif olacağını belirlemek için kullanılabilir.

Timer tetiklendikten ve ayarlanan süre geçtikten sonra ilişkili çıkış açık durumuna geçebilir(TON) veya kapalı duruma geçebilir(TOF).

Sayıcı: Yukarı sayma ve geri sayma işlevleri, sayıcı girişinin her aktif olduğunda yani  her gelişinde sayaç değerini artırır veya azaltır.

Karşılaştırıcılar: Karşılaştırma komutları, değerlerin birbirinden küçük, eşit veya büyük olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

Özel komutlar: PID döngüleri, haberleşme komutları, shift registerlar, puls çıkışları vb. özel komutlar olarak ifade edilebilir ve programlar içerisinde kullanılabilir.

Matematik: Bu talimatlar yalnızca basit toplama ve çıkarmaya değil, aynı zamanda karekök alma , trigonometri gibi daha karmaşık işlemlere de izin verir.

Ladder diyagramın mantığına dair birtakım küçük bilgileri edindik.

ilk olarak ladder diyagram adına Boolean, matematik ve mantık kapılarını anlamalıyız.

Ladder Logic’te en sık temsil edildiğini göreceğiniz iki mantık kapısı, AND ve OR kapılardır.

Günümüzün Ladder Logic programlaması, basit kontaklar ve döngülerden daha fazlasını içerecek şekilde ilerlemiştir, ancak aynı temel ilke doğrudur.

Bir basamaktaki her giriş öğesinin açık veya kapalı durumu ve nasıl bağlandığı, çıkışın durumunu belirleyecektir.

Ladder Logic, günümüzde endüstriyel otomasyonda en yaygın kullanılan programlama dilidir.

Kullanım kolaylığı, izlenebilirliği ve fiziksel bileşenlerin görsel temsili, onu birçok mühendisin tercih ettiği programlama yöntemi haline getirir.

Kısacası girişlere göre çıkışları ayarladığımız, kontrol ettiğimiz plc programlarında plc’ler her daim soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tarama yaparak program içerisindeki bizim belirlediğimiz döngüleri çalıştırır ve bu işlemi o kadar hızlı yaparlarki milisaniyeler içerisinde döngü biter ve yeniden başlar.

Burada tarama zamanı vb. hususları genel de sorun olmasada bu konuyu da şu şekilde düşünebilirsiniz ;

1ms timer kullandığınızı düşünürsek ,

Tarama zamanı 5 ms ise , bu timer her 1 ms’de aktif olmayacaktır.

Tarama zamanı 5 ms + 1 ms gibi düşünebilirsiniz.

İşte tam olarak burada bu kadar hassas bir makine uygulamanız varsa tarama zamanını hesaba katmanızda fayda bulunmaktadır.

Ladder diagram bir kumanda mantığı olup kumanda bilginizi geliştirdiğiniz takdirde paralel olarak plc’lerde ladder diyagram mantığınızıda geliştiriyorsunuz diyebiliriz.

LADDER DİYAGRAM NEDİR SONUÇ :

Bu yazımızda Ladder Diyagram Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Plc Yazılımları Nedir ?

PLC YAZILIMLARI NEDİR ?

Plc yazılımları nedir ? Plc’lerde kullanılan diller nedir ? Plc mobil uygulama , uzaktan erişim nedir ? Plc’de kullanılan yazılım özellikleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Plc Yazılımları Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PLC YAZILIMLARI

Herhangi bir PLC satın alma kararındaki en büyük faktörlerden biri, bu plcnin sahip olduğu yazılım ve bizim buna olan bilgi seviyemizdir.

PLC donanımı denklemin sadece yarısıdır ve burada sadece yazılımına hakim olmadığınız bir plc’yi neden kullanmak ya da satın almak isteyesiniz.

Bir PLC programlarken programın bize sağlayacağı özellikler her kullanıcının kendi ihtiyaçları ve tercihleri olduğundan, bu cevaplanması zor bir sorudur.

Simülatör :

Yerleşik bir simülatör, PLC proje geliştirmede son derece kullanışlıdır.Simülatör, cihazınızı test etmek için kullanabileceğiniz sanal bir PLC sağlar.

İyi bir simülatör, analog ve dijital giriş çıkışları taklit edecek ve program döngüsünü bizlere sağlayacaktır.

Zamanlayıcılar, sayıcılar, kontrol bitleri vb. gibi plc programlama için gerekli tüm verileri bizlere sağlaması kullanış açısından son derece önemlidir.

Online Edit ;

Projenizi hazırlayıp çalıştırdığınızda, sistem değişiklikleri çok daha zor hale gelebilir.

Makineyi kapatmak zorunda olduğunuzu hayal edin.

Yazılımınız çalışırken değiştirmeye ve çalışma zamanı düzenlemelerine izin veriyorsa,endişelenmenize gerek yok.Online Edit, sistem enerjili iken programın değiştirilmesi anlamına gelir ve çalışma süresi transferleri, kullanıcı, proje düzenlemelerini CPU taramasını durdurmadan CPU’ya aktarabilir.

Auto Search ;

Yazılım otomatik donanım algılama sunuyorsa , plc’yi bulmada ve bağlanmada bizlere büyük kolaylıklar sağlar.

Bu özellik ile donanımı yapılandırmak için PLC’nizin kurulumunda, tek yapmanız gereken her bir giriş çıkış modülünü sadece cpu üzerine yerleştirmektir.

Yazılım, kurulu modülleri otomatik olarak bulacaktır.

Oradan otomatik olarak yapılandırılan ayarlarla programlamaya hazırsınız ve kurulumu yeniden yapılandırabilir ve yeni etiketleri manuel olarak atayabilirsiniz.

plc yazılımları

Data İzleme  ;

Veri Görünümü pencereleri, kullanıcıların PLC data değerlerini gerçek zamanlı olarak izlemelerine ve değiştirmelerine olanak tanır.

Çoğu PLC yazılımının bunu yapmak için  bir yolu olsa da, gözünüzün önünde tutmak isteyebileceğiniz bazı gelişmiş yetenekler, örneğin grafik trend çizelgeleri vardır.

Ayrıca biraz kelime histogramları, zaman içinde mantık değerlerini örneklemenize ve çizmenize olanak tanır.

Bunlar, istediğiniz sıklıkta veri örneklemek için ayarlanabilir  ve sorun giderme sırasında çok yardımcı olabilir.

Güvenlik ;

Yazılım kullanıcı hesapları, PLC’nize kimlerin erişebileceğini ve bu erişimle ne yapmalarına izin verileceğini kontrol etmenize olanak tanır.

Güvenlik, iyi PLC yazılımının sahip olması gereken önemli bir özelliktir.

Arama ve Cross Reference ;

Sık kullanacağınız üç PLC yazılımı işlevi Ara, Ara ve Değiştir ve Cross Reference’tır.

Bir adres veya değişken kullanılıyorsa, bulunduğu yerde  gerekirse kolayca değişiklik yapmanızı sağlar.

Help Kısmı ;

İyi bir PLC programlama yazılımı iyi yardım dosyalarına sahip olmalıdır. Gömülü yardım dosyaları, yeni bir programda programlama yaparken çok faydalıdır. Ayrıca, öğeleri arama ve yazdırılabilir olma özelliğini de içermelidirler. Hatta bazı yeni PLC’lerde gömülü videolar vardır veya gerektiğinde yardımcı olmak için yazılıma sahip bir video tarayıcı içerir.

Haberleşme Bağlantıları ;

Dikkate alınması gereken bir diğer husus, indirirken veya çevrimiçi çalışırken hangi bağlantı seçeneklerinin mevcut olduğudur.

Ağ bağlantılı PLC’lerde Ethernet tipik olarak bağlantı yöntemidir (bir seri ağ kullanmıyorsanız)  bunu yapmak isteyebilirsiniz.

İndirme söz konusu olduğunda yararlı bulabileceğiniz diğer bir seçenek USB proje aktarımlarıdır.

Aynı sekilde seri haberlesme üzerinden bağlantılar en yaygın olanlarıdır.

Özelleştirebilme  ;

PLC yazılımının sunacağı şey ne olursa olsun, kullanıcı dostu değilse hiçbirinin önemi yoktur.

Özelleştirilebilir düzenler yerleştirilebilirlik, görüntüleme seçenekleri, görünüm seçenekleri, erişilebilirlik seçenekleri ve metin seçenekleri, programlama deneyiminizi kişiselleştirmenize olanak tanır.

Compare ;

Plc’ye bağlanmak istediğinizde plc içerisindeki program ile bilgisayarınızda bulunan program arasında fark var ya da program farklı hatası alabilirsiniz.

Aslında karşılaştırma , diğer bir ifadeyle compare işlemi bize bu durumda yardımcı olmaktadır.

Herşeyin aynı ve eşit sandığımız proje dosyalarında hataları ve eksikleri görmemizi sağlar.

Projeden projeye karşılaştırmalar yapmanızı ve proje hakkında detaylı bilgi almanızı sağlar.

Bu, çevrimiçi olurken veya son revizyonda neyi değiştirdiğinizi hatırlamaya çalışırken çok yararlı olabilir.

Debugging ;

Hata ayıklama araçları, size izin vererek kodunuzdaki hataları bulup onarmanıza yardımcı olur.

Web Server ve Mobil Uygulama Özelliği ;

Web sunucusu işlevselliği ile bir standart kullanarak bir PLC’ye uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.

Mobil uygulamalar da oldukça popülerdir ve bazı plc’ler mobil uygulamalara sahiptir ya da destekler.Delta plc’nin e-remote uygulaması buna örnek olarak verilebilir.

Wi-Fi veya hücresel ağ bağlantısı kullanarak her yerden hareket halindeyken işlemler yapabilirsiniz.

E-Posta ;

Entegre e-posta yetenekleri, PLC’nizin sizi ve diğer gerekli olanları bilgilendirmesine olanak tanır.

Bu şekilde olası arızalar hakkında bilgilendirilir ve derhal düzeltici önlem alabilirsiniz.

Matematik vb. Güçlü Komut Altyapısı ;

Kullanımı kolay olan güçlü matematik fonksiyonları, yine yapacağımız işlemler adına bizlere çok yardımcı olacaktır.

Mutlaka projelerimizde matematik ile yani hesaplama ile uğraşacağımızı bilmek ve plc’lerin güçlü komut yapısı içerisinde bize bunları sağladığını bilmek önemlidir.

Yine yazılımsal olarak sağladığı her kolaylık ise program yazmada bizleri yormayacak ve bizlere hız kazandıracaktır.

Ör. SQRT ((D1 / D2) * (D2 / D3)),ondalıklı yani floating ve/veya tam sayılarla çalışabilir ve benzeri komut yapıları ile işlerimizi çok daha etkin biçimde çözebiliriz.

Task ;

Task’lar, görevleri organize etmenin ve kontrol etmenin harika bir yoludur. Programınızı yalnızca gerektiğinde çalışan alt yordamlara bölerek tarama süresi önemli olduğunda size bir cankurtaran olur.

Fonksiyon Blokları ;

Fonksiyon blokları programlamayı çok daha hızlı hale getirir.

Karmaşık bir programı işlemek için büyük miktarda ladder diyagram kodlamak yerine  görev, fonksiyon blokları sizin için bu işi daha küçük alanda ve çok daha etkin biçimde yapabilir.

Programlama Dilleri ;

Ladder diyagram hala sektörümüzde açık ara tercih edilen programlama dili olsa da, kullanabileceğiniz başka diller de vardır.

Structured Text, Instruction Liste, SFC , FBD vb. mevcut olan diğer programlama dili seçeneklerdir.

If else gibi döngüleri içeren st dilinden , grafiksel programlamaya izin veren fbd , cfc gibi dillere plc programları yazılabilir.

Daha fazla bilgi için mutlaka güncel makalelerimizi takip edin.

PLC YAZILIMLARI NEDİR SONUÇ :

Bugün Plc Yazılımları Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Plc Donanımı Nedir?

PLC DONANIMI NEDİR ?

Plc donanımı nedir ? Plc donanımı neleri içermektedir ? Plc içerisinde bulunan donanımlar ve önemli detaylar nedir ? Plc Nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Plc Donanımı Nedir adlı yazımızda karşınızdayız.

Başlayalım.

PLC DONANIMI

Vücudunuzu endüstriyel bir yapı olarak düşünün.

Burada bizi kontrol eden mekanizmanın beyin olduğunu varsayarsak , plcde makinelerin beyni olarak düşünülebilir.Gelen girişlere göre çıkışları kontrol etmek , vücudumuza gelen bilgilere göre aslında beynimizin düşünüp içerisinde yer alan algoritmaya,  öğrendiklerimize göre tepki vermesi durumuna benzetilebilir.

Bir PLC sisteminde, giriş çıkışları bağlamak söz konusu olduğunda farklı seçeneklere sahibiz.

Giriş çıkışlar plcye yani cpu’ya direkt olarak bağlanabilir ancak Remote IO dediğimiz uzak giriş çıkış modülleri de sahadan bilgi toplamak ve girişlere göre çıkışları kontrol etmek adına kullanılabilir.

Plclerde ihtiyaç duyduğumuz diğer bir nokta ise güç kaynağı yani plc beslemesidir.

Bazı plc’ler direkt olarak kendi içerisinde beslemesini sağlarken bazıları ise ek güç kaynağı gerektirir.

Giriş çıkış modülleri ve ilgili cihazlar, plc içerisinde kontrol edilen programın mevcut durumunu bilmesini ve program döngüsünü çalıştırmasını sağlar.

Birden fazla giriş ve çıkış modülü ve çeşitleri vardır.

Burada analog giriş ve çıkışlar ile birlikte daha çok kullanacağınız dijital giriş ve çıkışlar bulunmaktadır.

plc donanımı

Dijital giriş ve çıkışlar on/off şeklinde sadece açık ve kapalı gibi bir kontrol sağlar.

Ve bu giriş çıkışlar hem AC yani alternatif akım olarak hemde dc direkt akım girişine sahip olabilirler ki bu durum plc beslemesi ile ve plc giriş çıkışları ile alakalıdır.

Bu giriş çıkışlar , kapasitif , indüktif sensörler , buton vb. donanımlar olabilir.

Yine dijital çıkışlar röle , kontaktör , valf vb. donanımlar için kullanılabilir.

Analog sinyaller ise dijital sinyallerden farklı olarak değişken sinyallerdir.Burada analog sinyal aralığına göre bir seviye ölçümü yapıyor olsaydık tankın su seviyesini 0 yada 1 olarak gösteremezdik.

İşte burada analog sinyaller bize tank seviyesi hakkında bilgi verirler.

Analog sinyaller çeşitli aralıklarda gelir: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, vb. RTD ve termokupl modülleri, düşük voltaj sinyallerini sıcaklık problarından kullanılabilir hale dönüştürmede kullanılan analog modüllerden bazılarıdır

Analog modüller ile hatırlanması gereken önemli bir faktör, sağladıkları çözünürlüktür.

Çözünürlük yani diğer adı ile resolution ne kadar yüksekse, girdi ölçümünün veya çıktı yanıtının doğruluğu o kadar yüksektir.

Daha önce belirtildiği gibi, PLC güç kaynağı tabana dahil edilebilir veya ayrı bir ünite olabilir.

12-24VDC dahil olmak üzere çeşitli voltaj aralıklarında gelirler ve 110/220 VAC vb.  belirli miktarda amper sağlarlar.

Seçilen güç kaynağının cpu ve diğer modüller adına yeterli olması çok önemlidir.

CPU ve I / O modülleri ihtiyaç duydukları güce sahip olması için , bir güç hesaplaması yapmak ve bunun sonucunda gerekli akımı hesaplamak önemlidir.

CPU(Central Processing Unit – Merkezi İşlem Birimi) :

Yapılan bağlantılarla girişlerle ve dış verilerle ne yapacağımızı CPU belirler. Bu CPU’nun işidir.Ki CPU bizim programımızı ve tüm dataları içerisinde barındıran kısımdır.

CPU, bir mikroişlemci, bellek depolama ve diğer tümleşik devreleri içerir.

Peki CPU neleri içermektedir.

Burada ilk olarak CPU’nun iletişim kurmak için bir yola ihtiyacı olacaktır ve bu genellikle Ethernet, seri veya USB iletişim portları kullanılarak yapılır.

Seri Bağlantı noktaları önemlidir, çünkü mevcut birçok ağ bu standartları kullanır.

Mevcut bağlantı noktaları kadar önemli olan, CPU’nun destekleyebileceği protokollerdir.

CPU donanımının bir diğer önemli yönü bellek boyutudur.

İşlemcinizin çok sayıda görevi yerine getirmek için yeterli depolama alanına ihtiyacı vardır.

Günümüzde bazı CPU’larda 50MB veya daha fazla bellek kullanılabilir. Bu CPU’lardaki büyük bellek kapasitesi, neredeyse sınırsız programlama, program için geniş alan ve etkileyici derecede hızlı tarama süresine sahiptir.

Çıkarılabilir hafıza kartı desteği bugün popüler olan başka bir özelliktir.

Plc’ler adına önemli olabilecek diğer birkaç nokta ise ;

Büyüklük, PLC kurulumlarında bir büyük yer kaplayan bir plc düşük ihtimalde olsa panonuzda yer olmama ihtimaline karsı dikkate alınması gereken diğer önemli bir faktördür.

Montaj Seçenekleri – Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu ve hangilerine ihtiyacınız olduğunu görün.

Çevresel Sertifikalar – Kullandığınız donanımın içinde bulunacağı ortam için onaylı olduğundan emin olun.

Örneğin,nemli , ıslak  ya da sıcak ortamlar ekstra önlemler gerektirebilir.

Kalite Kontrol Sertifikaları – donanımın dayanıklılığını doğrulamak için ne tür testlerin yapıldığını görün. Aşırı sıcaklık, elektrik çarpması ve titreşim testi birkaç örnektir.

Ve tüm bu standart ifadelerin ötesinde plcnizin sağladığı haberleşme türleri , üzerinde bulunan analog giriş çıkışlar, plcnize takılabilir enkoder vb. cihazlar adına yüksek hızlı sayıcı girişleri gibi önemli detaylar bulunmaktadır.

Uygulamanıza göre sahadaki durumu göze alarak müşteri talepleri ve ekonomik olarak fiyat performans işlevi ise günümüz teklifleri adına çok daha büyük önem arz etmektedir.

PLC DONANIMI NEDİR SONUÇ :

Bugün Plc Donanımı Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

YAZAN : AHMET KAAN ÇELİK